Přihláška

 

Přihlašovat se lze přes www.dogoffice.cz (PLNĚ FUNKČNÍ!) nebo lze přihlášku zaslat na adresu:

 

Přihláška ke stažení:   PDF    DOC

 

Důležitá upozornění!!!!!

 • Přihlášky zaslané poštou musí být zaslány DOPORUČENĚ,  vyplněné STROJOVĚ nebo čitelné HŮLKOVÝM PÍSMEM   
 • Přihlášky zaslané e-mailem NEBUDOU PŘIJATY!
 • K přilhášce na výstavu je nutno doložit doklad o zaplacení výstavního poplatku, oboustrannou kopii průkazu původu psa - platí pro všechny psy přihlášené na výstavu (vyjímku mohou tvořit štěňata + dorost, kteří PP ještě vydaný nemají).
 • Pro třídu pracovní je nutno doložit platný certifikát o vykonané zkoušce.
 • Neúplné přihlášky, tzn. chybí doklad o zaplacení, chybí oboustranná kopie PP nebo je kopie PP nečitelná, NEBUDOU PŘIJATY! (fotky z fotoaparátu nezasílejte).
 • Chybí kopie certifikátu pro třídu pracovní nebo kopie udělených titulů a šampionátů pro třídu vítězů čestnou.
 • Úplné storno přihlášky je možné pouze do termínu II. uzávěrky za poplatek 100 Kč.
 • Přeřazování psa na výstavě z třídy do třídy jako NOVÝ POŽADAVEK vystavovatele není možné.
 • Změna třídy je možná do termínu II. uzávěrky, poté do data III. uzávěrky za poplatek 100 Kč a to pouze 1x.
 • Přijetí bude potvrzeno vstupním listem nejpozději 5 dnů před výstavou. Ti, kdo se přihlásí přes www.dogoffice.cz naleznou vstupní list ve svém menu, ti, kteří zaslali přihlášku poštou, obdrží vstupní list na e-mail uvedený na přihlášce, proto je nutné čitelné vyplnění přihlášky.
 • Neobdrží-li vystavovatel vstupní list, je třeba se o důvodu informovat u pořadatele výstavy. 
 • Vstupní list platí jako vstupenka pro jednu osobu na jednoho přihlášeného psa.
 • Pro poskytování informací využívejte e-maill kvp-vyskov@seznam.cz. Tento e-mail slouží k poskytování informací, NE K ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK.
 
Ihned po příchodu na výstaviště překontrolujte správnost zařazení Vašeho psa do třídy podle plemene a pohlaví. Není-li v katalogu správně zařazen, vyžádejte si ve výstavní kanceláři jeho přeřazení do správné třídy tak, jak jste uvedli v přihlášce.